OPIEKA WYTCHNIENIOWA 2022 r.

Program „Opieka Wytchnieniowa” skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź równoważnym. Program finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy.

Szczegółowe informacje: https://warszawa19115.pl/-/program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022

Opieka wytchnieniowa 2022 r.