Kucharz / Starszy kucharz

Dom  Pomocy  Społecznej  Pracownika  Oświaty  ul. Parkowa 7a,  00-759 Warszawa zatrudni osobę na stanowisku KUCHARZ / STARSZY KUCHARZ.

 Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub zawodowe gastronomiczne, wymagany dyplom w zawodzie kucharza lub ukończony kurs gastronomiczny,
 • mile widziane doświadczenie w pracy w usługach gastronomicznych,
 • aktualna książeczka sanepidu
 • wymagana kultura osobista i poszanowanie godności, odmienności drugiego człowieka,
 • cierpliwość, życzliwość, empatia wobec osób w podeszłym wieku,
 • umiejętność pracy w zespole pod presją czasu,
 • sprawność psychofizyczna,
 • gotowość do pracy w godzinach 6:30-14:60 wg grafiku w trzymiesięcznych okresach rozliczeniowych, wraz z niedzielami i świętami.

Zadania:

 • przygotowywanie posiłków dla mieszkańców zgodnie z jadłospisem,
 • wydawanie posiłków dla mieszkańców,
 • praca z osobami starszymi, niepełnosprawnymi.
   

Warunki pracy i płacy:

 • wymiar czasu pracy: 1 etat, praca w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym wg grafiku w systemie 8 – godzinnym,
 • wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem Wynagradzania obowiązującym w DPS,
 • pierwsza umowa o pracę na czas określony z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 Niezbędne dokumenty:

 • CV,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy potwierdzających doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu,     
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku kucharza / starszego kucharza mogą składać oferty pracy w formie:

 • pisemnej (listownie) pod adres: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ, ul. Parkowa 7a, 00-759 Warszawa lub,
 • w wersji elektronicznej na e-mail: sekretariat@dpsparkowa.pl 
 • osobiście w budynku DPS.

NA OFERTY CZEKAMY DO 30 WRZEŚNIA 2022 r. do godziny 15:00.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z sekretariatem DPS tel. (22) 841-09-33 wew. 12 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

Dokumenty aplikacyjne: CV powinno być opatrzony klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).