PRZYDATNE LINKI I INFORMACJE

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie https://wcpr.pl/

Miasto stołeczne Warszawa https://um.warszawa.pl/

BIP https://dpsparkowa.bip.um.warszawa.pl/default.htm

PJM http://www.dpsparkowa.pl/images/Dom_Pomocy_Spolecznej_Pracownika_Oswiaty.mp4

ETR http://www.dpsparkowa.pl/images/Dom_Pomocy_Spolecznej_Pracownika_Oswiaty.pdf

Ośrodki Pomocy Społecznej działające na terenie m.st Warszawy https://warszawa19115.pl/-/osrodki-pomocy-spolecznej

Rodzaje sygnałów alarmowych, treść komunikatów ostrzegawczych: