ODWIEDZINY

Warszawa, 1 lipca 2022 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ODWIEDZIN

Mieszkańców DPS Pracownika Oświaty

 

Informujemy, że odwiedziny Mieszkańców

 odbywać się mogą codziennie w godzinach: 10:00-17:00

 

W celu ustalenia szczegółów, terminu i formy odwiedzin prosimy o kontakt telefoniczny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00:

  • z pracownikiem socjalnym tel. 22 841-09-33 wew. 15

lub

  • z Kierownikiem Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego tel. 22 841-09-33 wew. 22

W wyjątkowych sytuacjach informacje dotyczące odwiedzin można także uzyskać u pielęgniarki dyżurnej tel. 22 841-19-50 wew. 17

Na teren Domu zabrania się wchodzenia osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz agresywnie zachowujących się.