Pokojowa / Starsza pokojowa - nabór zakończony

Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty ul. Parkowa 7a, 00-759 Warszawa zatrudni OD ZARAZ osobę na stanowisku POKOJOWA / STARSZA POKOJOWA.


Wymagania:
•    wykształcenie minimum podstawowe,
•    mile widziane doświadczenie w pracy w usługach porządkowych,
•    wymagana kultura osobista i poszanowanie godności, odmienności drugiego człowieka,
•    cierpliwość, życzliwość, empatia wobec osób w podeszłym wieku,
•    poczucie estetyki i porządku,
•    umiejętność pracy w zespole,
•    sprawność psychofizyczna,
•    gotowość do pracy w systemie zmianowym (bez dyżurów nocnych).


Zadania:
•    utrzymanie w należytym porządku i czystości pokoi oraz łazienek mieszkańców, jak również pomieszczeń ogólnodostępnych w szczególności: korytarzy, klatek schodowych, pokoi gościnnych, łazienek ogólnodostępnych, pokoju rehabilitacji, terapii zajęciowej, pokoju socjalnego, dyżurki pielęgniarek,
•    mycie okien oraz zmiana firan i zasłon w pokojach mieszkańców jak i innych pomieszczeniach DPS,
•    pomoc opiekunce w pobieraniu i przywożeniu posiłków z kuchni osobom nie schodzącym do jadalni,
•    pomoc pielęgniarce i opiekunce przy karmieniu mieszańców i sprzątanie po posiłkach,
•    pomoc pielęgniarce i opiekunce przy toalecie porannej, wieczornej, wymianie pieluchomajtek oraz kąpieli mieszkańców,
•    pomoc przy ubieraniu mieszkańców,
•    pomoc przy słaniu łóżek i zmianie bielizny pościelowej,
•    sprowadzanie osób wymagających pomocy na posiłki, spotkania i uroczystości,
•    aktywny udział  w pracach zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.

Warunki pracy i płacy:
•    wymiar czasu pracy: 1 etat, praca w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym wg grafiku w systemie 12 – godzinnym,
•    wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem Wynagradzania obowiązującym w DPS,
•    umowa o pracę na czas określony z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 Niezbędne dokumenty:
•    CV, świadectwo ukończenia szkoły,
•    kserokopie świadectw pracy potwierdzających doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
•    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Osoby zainteresowane pracą na stanowisku pokojowej / starszej pokojowej mogą składać oferty pracy w formie:
•    osobiście w siedzibie DPS adres: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ, ul. Parkowa 7a, 00-759 Warszawa lub,
•    pisemnej (listownie) pod adres: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ, ul. Parkowa 7a, 00-759 Warszawa lub,
•    w wersji elektronicznej na e-mail: sekretariat.dpspracownikaoswiaty@um.warszawa.pl

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z sekretariatem DPS tel. (22) 841-09-33 wew. 12 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

Dokumenty aplikacyjne: CV powinno być opatrzony klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).