Pokojowa/Starsza pokojowa

Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty ul. Parkowa 7a, 00-759 Warszawa zatrudni osobę na stanowisku POKOJOWA / STARSZA POKOJOWA.

Umowa na zastępstwo z możliwością przedłużenia na umowę o pracę na czas nieokreślony.

 Wymagania:

 • wykształcenie minimum podstawowe,
 • mile widziane doświadczenie w pracy w usługach porządkowych,
 • wymagana kultura osobista i poszanowanie godności, odmienności drugiego człowieka,
 • cierpliwość, życzliwość, empatia wobec osób w podeszłym wieku,
 • poczucie estetyki i porządku,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • sprawność psychofizyczna,
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym (bez dyżurów nocnych).

Zadania:

 • utrzymanie w należytym porządku i czystości pokoi oraz łazienek mieszkańców, jak również pomieszczeń ogólnodostępnych w szczególności: korytarzy, klatek schodowych, pokoi gościnnych, łazienek ogólnodostępnych, pokoju rehabilitacji, terapii zajęciowej, pokoju socjalnego, dyżurki pielęgniarek,
 • mycie okien oraz zmiana firan i zasłon w pokojach mieszkańców jak i innych pomieszczeniach DPS,
 • pomoc opiekunce w pobieraniu i przywożeniu posiłków z kuchni osobom nie schodzącym do jadalni,
 • pomoc pielęgniarce i opiekunce przy karmieniu mieszańców i sprzątanie po posiłkach,
 • pomoc pielęgniarce i opiekunce przy toalecie porannej, wieczornej, wymianie pieluchomajtek oraz kąpieli mieszkańców,
 • pomoc przy ubieraniu mieszkańców,
 • pomoc przy słaniu łóżek i zmianie bielizny pościelowej,
 • sprowadzanie osób wymagających pomocy na posiłki, spotkania i uroczystości,
 • aktywny udział  w pracach zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.

Warunki pracy i płacy:

 • wymiar czasu pracy: 1 etat, praca w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym wg grafiku w systemie 12 – godzinnym,
 • wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem Wynagradzania obowiązującym w DPS,
 • pierwsza umowa o pracę na zastępstwo na czas określony z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 Niezbędne dokumenty:

 • CV,
 • kserokopie świadectw pracy potwierdzających doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku pokojowej / starszej pokojowej mogą składać oferty pracy w formie:

 • osobiście w siedzibie DPS adres: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ, ul. Parkowa 7a, 00-759 Warszawa lub,
 • pisemnej (listownie) pod adres: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ, ul. Parkowa 7a, 00-759 Warszawa lub,
 • w wersji elektronicznej na e-mail: sekretariat@dpsparkowa.pl 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z sekretariatem DPS tel. (22) 841-09-33 wew. 12 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

INFORMUJEMY, ŻE SKONTAKTUJEMY SIĘ TYLKO Z WYBRANYMI KANDYDATAMI.

Dokumenty aplikacyjne: CV powinno być opatrzony klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).