Informacja o wyniku naboru na stanowisko Głównego księgowego