Narodowe czytanie „Ballady i romanse”

Utworzono dnia 26.08.2022

Jedenasta edycja akcji "Narodowego czytania" zainicjowana przez Parę Prezydencką sprawiła, że Mieszkańcy i Pracownicy Domu chętnie zaangażowali się w ten projekt. W tegorocznym "Narodowym czytaniu" lekturą były "Ballady i romanse" Adama Mickiewicza - tomik poezji, który został wydany dwieście lat temu w Wilnie i który zapoczątkował epokę romantyzmu w literaturze polskiej wyznaczając początek dziejów poezji romantycznej w Polsce.

W tym roku nasi Mieszkańcy wraz z Pracownikami i Dyrekcją DPS postanowili przyłączyć się do tegorocznej edycji narodowego czytania. Zainteresowanie akcją, zaangażowanie i posłuch przerósł nasze oczekiwania, dlatego w naszym Domu "Narodowe czytanie" trwało dwa dni! I wszystko wskazuje na to, że wspólne czytanie stanie się naszą tradycją :)

Utworzono: 14.09.2022