PRACOWNICY
 

Mieszkańców naszego Domu w codziennych sprawach wspiera personel między innymi: specjalista pracy socjalnej, pielęgniarki, opiekunki,  pokojowe, instruktor terapii zajęciowej,  pracownicy kuchni i obsługi oraz  administracja.

 

Ewa Chmielewska  - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty

Ewa Zawada - główna księgowa

- kieruje Działem Finansowo - Księgowym.

Dariusz Wolniewicz - Zastępca Dyrektora

- kieruje Działem Administracyjno - Gospodarczym,

- zastępuje Dyrektora podczas jego nieobecności,

Urszula Benzel - kierownik Działu Opiekuńczo - Terapeutycznego

- kieruje Działem Opiekuńczo - Terapeutycznym,

- odpowiada za organizację i opiekę bezpośrednią nad mieszkańcami, 

Anna Turek – Specjalista pracy socjalnej

- odpowiada za prowadzenie spraw socjalnych zawiązanych z przyjęciem i

pobytem mieszkańca.