ODWIEDZINY

 

Warszawa, 01 kwietnia 2022 r.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ODWIEDZIN MIESZKAŃCÓW
DPS Pracownika Oświaty

 

Informujemy, że możliwe są już odwiedziny Mieszkańców. Odwiedziny odbywać się mogą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach:

 

10:00-13:00  oraz  13:30-16:00

 

W celu ustalenia szczegółów, terminu i formy odwiedzin prosimy o kontakt telefoniczny, przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00:

  • z pracownikiem socjalnym

tel. 22 841-09-33 wew. 15

lub

  • z Kierownikiem Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego                    

 tel. 22 841-09-33 wew. 22.

 

Mieszkańca może odwiedzać jednorazowo jedna osoba, a w szczególnych sytuacjach dwie osoby.

 

Odwiedziny w innych dniach i godzinach możliwe są tylko w  wyjątkowych sytuacjach, za wiedzą i zgodą Dyrektora DPS lub osoby zastępującej.

 

Odwiedziny są możliwe przy zachowaniu reżimu sanitarnego oraz w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej.