NASZ CEL GŁÓWNY:

Celem głównym Domu jest zapewnienie jego Mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu.