Warszawa, 01 kwietnia 2022 r.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ODWIEDZIN MIESZKAŃCÓW
DPS Pracownika Oświaty

 

Informujemy, że możliwe są już odwiedziny Mieszkańców. Odwiedziny odbywać się mogą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach:

 

10:00-13:00  oraz  13:30-16:00

 

W celu ustalenia szczegółów, terminu i formy odwiedzin prosimy o kontakt telefoniczny, przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00:

  • z pracownikiem socjalnym

tel. 22 841-09-33 wew. 15

lub

  • z Kierownikiem Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego                    

 tel. 22 841-09-33 wew. 22.

 

Mieszkańca może odwiedzać jednorazowo jedna osoba, a w szczególnych sytuacjach dwie osoby.

 

Odwiedziny w innych dniach i godzinach możliwe są tylko w  wyjątkowych sytuacjach, za wiedzą i zgodą Dyrektora DPS lub osoby zastępującej.

 

Odwiedziny są możliwe przy zachowaniu reżimu sanitarnego oraz w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej.

 


Od 1 kwietnia 2022 r. rozpocznie się realizacja usług opieki wytchnieniowej w formie wsparcia całodobowego w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa" – edycja 2022, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy:

Celem Programu jest:

  • wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi;
  • czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź równoważnym. Skorzystanie z pobytu osoby niepełnosprawnej przez okres 7 lub 14 dni pod całodobową opieką personelu domu pomocy społecznej jest bezpłatne.

Szczegółowe informacje oraz załączniki do pobrania znajdują się na stronie: Opieka wytchnieniowa w formie wsparcia całodobowego w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa" – edycja 2022 - Wsparcie (um.warszawa.pl)

Realizatorami Programu Opieka Wytchnieniowa są:

Dom Pomocy Społecznej „Kombatant"

ul. Sternicza 125

01-350 Warszawa

Osoba do kontaktu - Beata Gozdek

Tel. 22 665 22 39 wew. 102

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

www.dpskombatant.waw.pl

 

Dom Pomocy Społecznej „Pod Brzozami"

ul. Bohaterów 46/48

03-007 Warszawa

Osoba do kontaktu – Justyna Zarecka

Tel. 786 856 726

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godz. 9.30 – 15.30

www.dpspodbrzozami.pl

 


  

 
Projekt „Wsparcie dla Mazowsza”
realizowany jest w ramach Programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój finansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego

     Informujemy, że Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty ul. Parkowa 7a, 00-759 Warszawa otrzymał grant na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce  z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza” nr: POWR.02.08.00-00-0100/20, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

      Środki finansowe z otrzymanego grantu zostaną przeznaczone na wsparcie personelu DPS w zapewnieniu właściwej i bezpiecznej opieki nad osobami  przebywającymi w DPS w zakresie ochrony życia i zdrowia oraz zabezpieczenie pensjonariuszy i personelu w zakresie przeciwdziałania i ograniczania skutków COVID-19.

 Dofinansowanie projektu z UE: 87 203,12 zł.


 

 

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej

i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

Strona internetowa dedykowana kampanii:
https://www.gov.pl/web/koronawirus

Pozostałe linki:
https://www.youtube.com/watch?v=bO2swTJBj0s
https://www.facebook.com/135889759813803/posts/2704209899648430
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/status/1233015869913128961?s=19

 

 


 

Serdecznie witamy, na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty. Dom jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy. Powstał w 1970 roku i przeznaczony jest dla 47 mieszkańców w podeszłym wieku. Dostępny jest dla wszystkich kierowanych osób, bez względu na wykształcenie i zawód. Jednym z atutów naszego Domu jest jego kameralność i wyjątkowe położenie  w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Łazienkowskiego.